Marcela Vyskočilová

Životní konstelace

Životní konstelace (rodinné, systemické) – umožňují vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném – např. systém těla. Tím ukazují skryté příčiny našich psychických, zdravotních či vztahových problémů. Celý proces probíhá pomocí skupinového rozestavění zástupců.

S rodinným systémem jsme spojeni skrze celé generace a tato vazba na nás má zásadní vliv. Jsme ovlivněni tím, co jsme neprožili my osobně, ale co udělali nebo prožili ostatní členové v našem rodinném systému.

My tento vliv necítíme přímo, ale pociťujeme v životě jeho účinky a neuvědomujeme si, odkud přicházejí. Nedokážeme dělat to, po čem toužíme nebo se nám opakují určitě problémy (náchylnost k nehodám, opakující se zdravotní problémy, sklony k sebedestrukci, složité vztahy s rodiči, partnery, dětmi…) Snažíme se pak na vzniklé problémy dívat ze svého individuálního omezeného pohledu a podle toho jednat, a pak jsme překvapeni, že naše snahy nefungují.

Konstelační práce umožňuje názorně ukázat a procítit nezkreslený a skutečný obraz vztahů a souvislostí, ať se jedná o rodinný systém, pracovní či jiný – např. systém našeho těla, i to, jak jsme ovlivněny osudy rodiny i předků a všechna další zapletení. Tím nám dává možnost dostat se do centra problému  a najít harmonické řešení situace tady a teď a s  vděčností a pokorou nechat v minulosti to, co našemu současnému životu už nesvědčí.

Závěrečné skupinové rozestavění pomáhá rozvinout představu řešení, v níž si všichni členové skupiny najdou své nejlepší možné místo. Tato představa řešení (obraz), s kterou odcházíme, nám pomáhá získat vnitřní svobodu a motivaci udělat to, co je nezbytné k přehodnocení vztahů a poskytuje vítr do zad, který nám umožní žít naplněný život takový, jaký skutečně chceme.

Témata konstelací, s kterými klienti přicházejí: vztahové problémy (matka, dcera, otec, sestra, současný partner, bývalý partner…), zdravotní problémy, závislosti, finanční problémy a další.

Kromě SKUPINOVÉ KONSTELACE můžete využít pro řešení svého tématu INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACI.  Pro rozestavění používám  figurky a konstelační papíry.

„To, co ve skutečnosti léčí, je pohled na skutečnost takovou, jaká je, aniž bychom měli snahu ji měnit.“
Wilfried Nelles, Rodinné konstelace, nakladatelsvtí Alternativa, dotisk 2012
certifikát rodinné konstelace - Marcela Vyskočilová
certifikát rodinné konstelace - Marcela Vyskočilová