Marcela Vyskočilová

Rozbor obličejových rysů

Naše rysy (tvar očí, nosu…) vypovídají o tom, jak vnímáme, prožíváme a reagujeme na naši realitu. Každý člověk je neopakovatelný jedinečný originál   a funguje v realitě svým zcela specifickým způsobem. Mnoho z našich rysů jsme v životě popřeli a přizpůsobili se požadavkům okolí, abychom byli přijati a milováni, a pak jsme překvapeni, že se nám v některých oblastech našeho života nedaří.

Rozbor rysů poskytuje možnost lépe poznat sami sebe, uvědomit si či znovu připomenout naše silné stránky a talenty. Přináší hluboké porozumění tomu, jak fungujeme v optimálních podmínkách i ve stresu a proč tomu tak je. Díky tomu začneme být v životě skutečně SAMI SEBOU.

Lépe pak zvládáme situace, kde jsme si dříve nevěděli rady nebo si vůbec jsme si netroufli “do toho jít” nebo jsme nebyli spokojeni s výsledkem našeho řešení.

Při rozboru rysů vycházím především ze svých dlouholetých praktických zkušeností v rámci terapií v mé poradně, kde pracuji s rysy v rámci každého odblokování. Moje teoretické znalosti vycházejí hlavně ze studia systému THREE IN ONE CONCEPTS (v ČR známé pod názvem Kineziologie One Brain).  Rozbor je prováděn přímo –  setkáme se osobně nebo  nepřímona základě fotografií  obličeje zepředu a z profilu. 

Při přímém rozboru dostanete  zrcátko, které držíte před svým obličejem, abyste věděli, o kterém rysu (např. nos) se právě mluví a jaké kvality Vám tento rys přináší. Formou výkladu a rozhovoru je vysvětlena funkce jednotlivých rysů, jejich přednosti i možné slabiny a možnosti využití v životě.  Rozbor  je nahráván a obdržíte nahrávku celého sezení. 

Při nepřímém rozboru na základě zaslaných fotografií obdržíte písemné zpracování rozboru. 

„Poznej sebe sama.“

Thalés Milétský

Je možné si nechat udělat ROZBOR RYSŮ OSOBNÍ a PÁROVÝ. Osobní rozbor je rozbor rysů jednotlivce. Párový rozbor, jak již název napovídá, je rozbor rysů DVOU OSOB, které jsou v partnerském vztahu, ať jako manželé, partneři či „spolu chodící“. Dále pro přátele, rodinné příslušníky či společníky firmy. Všichni jsme si vlastně partnery v různých oblastech. Využití je široké.