Marcela Vyskočilová

Koučink

Profesionální koučink – je velice efektivní cestou osobního rozvoje a zároveň možností skutečně poznat sám sebe, svůj potenciál, své silné i slabé stránky, vystoupit ze své komfortní zóny a postavit se novým výzvám k naplnění svých cílů a přání. Proces se zabývá  současným stavem, jeho vyhodnocením a nastavením nové efektivnější cesty vedoucí k cíli a její realizací.

     KDE se v současnosti nacházíte, KAM směřujete – NASTAVENÍ CÍLŮJAK se tam dostanete – NASTAVENÍ CESTY

AKCE, NOVÉ NÁVYKY, AKCE,  ZMĚNY A DOSAŽENÍ CÍLŮ.

Ve své práci využívám koučovací přístup – BRAIN-BASED COACHING nebo-li NEURO-KOUČINK. Základním stavebním kamenem celého procesu je vedený rozhovor, který Vám umožní přemýšlet novým účinnějším způsobem,  vidět nové možnosti a perspektivy a vytrvat na své cestě za pozitivními změnami.  V tomto procesu Vás podporuji  aktivním nasloucháním, vhodně položenými otázkami, pozitivní zpětnou vazbou a dalšími nástroji koučování.  Celý proces je sebeřízený (vy jste jediný expert na svůj život), zaměřený na řešení (pohyb vpřed), spojený s pozitivní zpětnou vazbou (co nového jsem se naučili a kde to lze použít), jistá náročnost (mozek se jinak nudí) a struktura (vytváří jasnost, přehlednost a pro mozek pocit bezpečí).

Forma spolupráce: Transakční koučink – krátkodobá spolupráce, která probíhá v rámci jednoho či několika sezení k vyřešení momentální patové situace, dilematu, problému  nebo Transformační koučink – celá koučovací série 12 sezení, kdy dochází k skutečné osobní transformaci Vašeho života.  Jednotlivá sezení probíhají 1x týdně, 1x za 14 dní,  a to buď osobně, on-line (messenger, skype) či telefonicky.  Pro bližší seznámení s koučovacím přístupem  a se mnou můžete využít nezávaznou konzultaci ZDARMA.  

Časté oblasti koučování: 

  • sebevědomí
  • mezilidské vztahy
  • životní styl
  • time management
  • finance
  • kariéra a další

„Nejdůležitější věci nesmějí být nikdy vydány na milost věcem bezvýznamným.“

J. W. Goethe

R

eference

Reference

„V současné době je na světě cca 9 miliard lidí. Nevím, kolik procento tvoří koučové, ale určitě jich bude několik milionů. Z těch milionů Marcelu doporučuji všem, kdo touží po otevřeném setkání, které je dobrodružstvím pro oba zúčastněné. Na Marcele oceňuji to, co mi v dnešní době přijde nejpodstatnější – umění naslouchat a nesoudit. Dále bych chtěla zmínit její jedinečnou schopnost být plně přítomen u záležitosti druhého člověka a ihned mu neradit, nedávat návody, ale trpělivě pracovat spolu s ním, než vyplyne na povrch to, co je pro něj samotného podstatné. V tom je jako koučka VELMI poctivá. A pak je tady ještě taková důležitá a nezbytná „maličkost“ – její schopnost se od srdce zasmát – to je dar životní zkušenosti, který na Vás Marcela určitě přenese.”

Jana Zichová, terapeut

„Marcelku vnímám jako skvělého kouče. Dobře položenými otázkami přivede klienta k uvědomění si svých možností. Člověk tak nachází řešení, kde by je běžně nebyl schopen vidět. U Marcelky oceňuji její individuální přístup a to, že dokáže velice citlivě odhadnout tempo, které je ideální pro klienta.”

Alena Švestková, kineziolog