Marcela Vyskočilová
Marcela Vyskočilová

Marcela Vyskočilová

Terapie a koučink

Pomohu Vám vidět, ocenit a plně žít Vaši neopakovatelnou jedinečnost a sílu.

Napomáhám, podporuji a inspiruji Vás, abyste se opět spojili se svými skutečnými potřebami a přáními, k hlubokému respektu a přijetí sama sebe na všech úrovních, abyste mohli v realitě vytvořit a žít takový život, jaký si přejete a těšili se psychickému i fyzickému zdraví.

Vždy mě zajímalo, jak funguje lidská psychika, co je zdrojem naší motivace, jak nás ovlivňují naše emoce, jak se učíme. Vystudovala jsem vzdělávání dospělých a personální řízení. 9 let jsem pracovala jako manažer jazykové školy pro styk s klienty. V té době jsem začala studovat metodu Three in One Concepts (Kineziologie One Brain), založila jsem svou vlastní praxi. Postupně jsem své vzdělání rozšiřovala o další přístupy a v současné době pracuji s klienty již 10 rokem.

Vždy jsem byla a jsem přesvědčena, že každý někde uvnitř víme, co skutečně potřebujeme a chceme, a přestože pocházíme z jiného prostředí, prošli jsme rozdílnou výchovou a máme své silné stránky, ale i omezení, můžeme odložit stranou to, co už v našem životě nepotřebujeme, překročit své limity a stát v tomto životě svou nejlepší verzí a žít smysluplný naplňující život, a o tom je má práce. Podporovat Vás a být Vám nápomocna na této cestě sami k sobě, ke své síle a radosti.

Ve své praxi používám několik přístupů, a to buď samostatně nebo v kombinaci. Ke každému z Vás přistupuji individuálně, neboť každý jsem jiný a upřednostňujeme jiný způsob práce. Vždy si vyjasníme, co od našeho sezení očekáváte, já Vám navrhnu vhodné možnosti naší spolupráce a Vy se rozhodnete, co Vám vyhovuje. Nezřídka se stává, že přicházíte na doporučení a již víte, jakým způsobem chcete na svém tématu pracovat.

V průběhu sezení Vám neradím. Přicházíte si na své vlastní odpovědi. Jsem tady, abych Vás podporovala a napomáhala na Vaší cestě za trvalými pozitivními změnami.

Pro práci s klienty používám:

 • Kineziologii One Brain (Three in One Conceps)
 • Australské esence
 • Životní konstelace
Tyto přístupy používám samostatně nebo v kombinaci. Jsou pohledem do minulosti a zároveň řešením pro přítomnost. Identifikují a pracují se skutečnou příčinou našich současných problémů v oblasti psychiky, fyzična či vztahů.
Možná témata: poruchy učení, strach z výšek, pavouků, létání, konflikty v partnerských či pracovních vztazích, alergie, finance, úzkosti atd.
 • Profesionální koučink

Je velice efektivní cestou osobního rozvoje a zároveň možností skutečně poznat sám sebe, svůj potenciál, své silné i slabé stránky, vystoupit ze své komfortní zóny a postavit se novým výzvám k naplnění svých cílů a přání. Proces se zabývá naším současným stavem, jeho vyhodnocením a nastavením nové efektivnější cesty vedoucí k cíli a její realizací. 

Možné oblasti koučování: sebevědomí, sebehodnota, životní poslání a životní hodnoty, mezilidské vztahy, životní styl, time management,  kariérní rozvoj, finance a investice  a další.

 • Rozbor rysů

Probíhá formou výkladu a rozhovoru. Poskytuje možnost lépe se poznat, své silné stránky a talenty a to jak fungujeme v optimálních podmínkách a ve stresu. Je velkým přínosem pro osobní i profesní život.

Motivace po rozbor: porozumění sobě, konflikty v pracovních či osobních vztazích, nerozhodnost, neschopnost se prosadit, profesní rozhodnutí a další.

Moje kvalifikace:

 • 125, 5 h. Neuroleadership s. r. o.
 • Akreditovaný Neuro - kouč (Brain-based Certified Coach) Professional
 • Akreditovaný kouč MŠMT ČR, akreditováno ICF
 • Dr. V. Tuka MCC (ICF) a další, Praha
 • 260 h. Institut Rodinných konstelací
 • Výcvik rodinných konstelací a pohybů duše
 • Bhagat J. Zeilhofer, Lažany u Karlových Varů
 • 40 h. Life Direction - cerfitikované semináře Australské květové esence - I. a II. stupeň
 • Martina Smíšková, Praha
 • 152 h. Trénink životních, rodinných a systemických konstelací
 • Ladislava Vala Kovaříková, Rudná u Prahy
 • 72 h. Aura - Soma academy, I. a II. stupeň
 • Marianne Mikkelsen, Praha
 • 530 h. Three in One Conceps (Kineziologie One Brain) Burbank, Kalifornia
 • Consultant Facilitator – výcvik
 • Ing. Miluška Lhotáková, Ing. Zuzana Fraňková, Daniel Whiteside, Alie Relker, Gabriele Johanna Lehner, A. Tomoko Wada…), Frýdek Místek, Praha, Brno, Budapešť
 • Bc. Univerzita Karlova v Praze (Vzdělávání dospělých a řízení lidských zdrojů)

R

eference

Reference

„S paní Vyskočilovou jsem měla několik sezení, konzultací. Její empatický a pozitivní přístup mi pomohl překonat počáteční rozpaky a zaměřit se na důvody, kvůli kterým jsem se rozhodla využít její služby. Společně jsme našly důvody mých úzkostí. Díky jejím službám se ze mě stala sebejistější, klidnější a zářivější žena. ”

L. M.

„V současné době je na světě cca 9 miliard lidí. Nevím, kolik procento tvoří koučové, ale určitě jich bude několik milionů. Z těch milionů Marcelu doporučuji všem, kdo touží po otevřeném setkání, které je dobrodružstvím pro oba zúčastněné. Na Marcele oceňuji to, co mi v dnešní době přijde nejpodstatnější – umění naslouchat a nesoudit. Dále bych chtěla zmínit její jedinečnou schopnost být plně přítomen u záležitosti druhého člověka a ihned mu neradit, nedávat návody, ale trpělivě pracovat spolu s ním, než vyplyne na povrch to, co je pro něj samotného podstatné. V tom je jako koučka VELMI poctivá. A pak je tady ještě taková důležitá a nezbytná „maličkost“ – její schopnost se od srdce zasmát – to je dar životní zkušenosti, který na Vás Marcela určitě přenese.”

Jana Zichová, terapeut

„Australské esence vřele doporučuji úplně každému. Mám sedmiletou dceru, která v loňském roce nastoupila do první třídy. Bylo to pro ni něco nového. Chviličku se těšila, a když přišel ten den, kdy měla nastoupit do školy, přišel strach. Právě v tuto chvíli jsem neváhala a poprosila paní Marcelu o pomoc. Namíchala dceři esence. Během prvního a druhého týdne se vše uklidnilo. Dcera si začala bez problémů věřit a těšila se do školy.” 

„Mám 5-tiletou fenu, která se v poslední době začala chovat jinak, než jsem zvyklá. Při návštěvě veterináře se přišlo na poruchu slinivky, hodně zhubla. Měla zůstávat v klidu, což nebylo možné dodržet. Byla neklidná, nedokázala chviličku spočinout. Zkoušela jsem vše, víc se jí věnovat, nic nepomáhalo. Oslovila jsem paní Marcelu, zda je možné esence použít i pro zvířata. Po namíchání esencí se během 10 dnů vše upravilo. Fenka se zklidnila, váha se upravila a vše začalo fungovat jako dříve. Nyní už je vše zase v pořádku.” 

 

Z. S.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci se prosím objednejte ZDE.